Wszystko o kredycie z odwróconą hipoteką. Zasady i prawo spadkowe.

Osoby, które są właścicielami nieruchomości lub, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania mogą skorzystać z usługi, jaką jest odwrócony kredyt hipoteczny. Na czym polega taki kredyt i czy ewentualni spadkobiercy tracą na takim rozwiązaniu, a także do kogo przede wszystkim jest kierowana taka oferta?

Kredyt z odwróconą hipoteką jest skierowany głównie do osób starszych, zwłaszcza w wieku emerytalnym. Skorzystają z niego osoby, które są samotne i których świadczenia emerytalne są na bardzo niskim poziomie, uniemożliwiającym zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Jak wygląda wypłata środków?

Klient, który chce skorzystać z oferty banku, jaką jest odwrócony kredyt hipoteczny musi udokumentować prawo do wyłącznej własności nieruchomości lub lokalu mieszkalnego. Bank może zaproponować dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest wypłata całej sumy, będącej kosztem całej nieruchomości. Drugi sposób, to wypłata comiesięcznych rat. Po śmierci kredytobiorcy, bank przejmuje lokal w celu spieniężenia go. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym mówi, że bank zobowiązuje się do oddania do dyspozycji klienta na czas nieokreślony pewnej kwoty, która zostanie spłacona wraz z odsetkami po jego śmierci. Kredytobiorca zaś, decydując się na kredyt z odwróconą hipoteką zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z odsetkami.

Kredyt odwrócony a prawo spadkowe

Po śmierci klienta, bank na stronie internetowej ogłasza podając imię i nazwisko kredytobiorcy informację o zawarciu z nim umowy o kredycie odwróconym oraz informację o możliwości dokonania przez spadkobierców rozliczenia umowy kredytowej. Bank podaje też termin rozliczenia tejże umowy. Od śmierci kredytobiorcy, spadkobiercy mają 12 miesięcy na uregulowanie zobowiązań.

Kredyt odwrócony a prawo spadkowe mówi, że, gdy łączna kwota wypłaconych środków dla kredytobiorcy przewyższy cenę lokalu, spadkobiercy nie mogą być obciążeni dodatkowymi kosztami.
Odwrócony kredyt hipoteczny zakłada wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości na rzecz banku. Oprócz lokalu mieszkalnego można zastosować odwróconą hipotekę do gruntów użytkowych, ale ostateczna decyzja należy do banku.

Decydując się na kredyt z odwróconą hipoteką warto przemyśleć swoją sytuację finansową i jak taki kredyt wpłynie na przyszłych spadkobierców. Jednak to dzięki regularnym transzom kredytowym wielu samotnych seniorów może pozwolić sobie na godne życie. Warto wziąć to pod uwagę, zwłaszcza, gdy emerytura starcza ledwo na chleb.