Koszty umowy deweloperskiej 2018: cena aktu notarialnego

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego wiąże się z dopełnieniem wielu formalności, warto zdawać sobie sprawę również z tego, że będziemy zobowiązani do uiszczenia opłat i to niemałych, trzeba liczyć się z wydatkami rzędu 2 000 złotych. Do tego należy doliczyć również VAT, wypisy i opłaty do sądu wieczystoksięgowego. Kupując nieruchomość z rynku pierwotnego akt notarialny trzeba podpisać dwukrotnie.

Przed zakupem mieszkania, trzeba podpisać trzy umowy. Pierwszą z nich jest umowa rezerwacyjna, która zobowiązuje dewelopera do wyłączenia z oferty wybranego przez nas lokalu, w zamian za to dokonujemy opłaty w formie zadatku lub zaliczki. Kolejnym dokumentem jest umowa deweloperska, którą należy podpisać miesiąc później, ona musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, kosztami dzielimy się pół na pół z inwestorem. Kolejnym dokumentem jest umowa przeniesienia własności, którą podpisujemy u notariusza, po zakończeniu inwestycji i odebraniu lokalu. W tym wypadku koszty ponosimy my, jako właściciele nieruchomości.

Obowiązkowe koszty notarialne przy umowach deweloperskich

taksa notarialna – wysokość opłaty jest zależna od wartości nieruchomości, a także cennika kancelarii notarialnej, z którą podejmujemy współpracę. Oczywiście istnieje maksymalna wysokość taksy, co jest regulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28.06.2004 roku, Dz.U. z 2013 r. poz. 237.
wypisy aktu notarialnego – 6 zł + 23% VAT za każdą stronę odpisu, taka umowa ma zazwyczaj około 10 do 20 stron, przy czym będziemy potrzebowali kilka odpisów – dla dewelopera, nabywców, sądu wieczystoksięgowego.

Warto wiedzieć, że wysokość taksy notarialnej można negocjować i warto to robić, w ten sposób można nieco obniżyć koszty. Liczba osób zawartych w akcie notarialnym nie ma wpływu na wysokość opłat.

Opłaty do sądu wieczystoksięgowego

– opłata za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości – 60 zł,
– opłata sądowa od wpisu prawa własności w księdze wieczystej nieruchomości – 150 zł,
– opłata sądowa od wpisu hipoteki w KW dla banku udzielającego kredytu – 200 zł,
– podatek od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności – 19 zł.

Najlepiej składać takie wnioski samodzielnie, w ten sposób poniesiemy wyłącznie opłaty ustawowe. Jeżeli zlecimy te czynności notariuszowi, to poniesiemy dodatkowe koszty za wykonanie usługi. Zaletą zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego jest to, że nie trzeba płacić podatki PCC, gdyż deweloper odprowadza podatek, także jest on wliczony w cenę mieszkania.