Leasing operacyjny, dlaczego warto?

Spis treści

Leasing operacyjny staje się coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorców, którzy zainteresowani są nie tylko uzupełnieniem floty pojazdów, ale także maszynami rolniczymi, sprzętem specjalistycznym, budowlanym czy wyposażeniem biura w nowoczesny sprzęt komputerowy i biurowy. Stałe raty w leasingu operacyjnego pozwalają zarządzać wydatkami w bardziej przewidywalny sposób, dodatkowo umożliwia korzystanie z odliczeń podatkowych. Z badań wynika, że wybierany jest coraz częściej i stanowi zagrożenie dla chociażby kredytu na zakup pojazdu w banku.

Czym jest leasing operacyjny?

W ramach umowy leasingowej leasingodawca przekazuje do użytkowania określony produkt (najczęściej samochód) na określony czas (zwykle nie dłużej niż na 5 lat – wyjątkiem jest długoterminowy leasing nieruchomości), za ustalona cenę. Cenę leasingobiorca spłaca w ratach przez cały okres trwania umowy. Okres spłat jest przeważnie krótszy, niż amortyzacja w 40%. Zaletą leasingu operacyjnego jest możliwość płatności VAT w ratach, co ma znaczenie dla osób korzystających np. z pojazdu w celach nie tylko służbowych, ale i prywatnych. Wartość odliczenia podatku w takim przypadku to 50%, pozostałą część stanowi koszt podatkowy w leasingu. Kolejny plus to kwestia własności – przedmiot umowy z chwilą przekazania staje się własnością leasingobiorcy, co umożliwia odpis amortyzacyjny przez przedsiębiorcę. Raty (razem z opłatą wstępną) są uznane za koszty uzyskania przychodu właściciela – leasingobiorcy. Po zakończeniu umowy przedmiot może zostać za ustaloną przez strony cenę wykupiony, a jeśli nie – leasingobiorca zwraca go leasingodawcy. Daje to możliwość wymiany co pewien czas towaru na bardziej zaawansowany technologicznie, nowszy, więc bardziej wydajny nie tylko samochód, ale głównie sprzęt komputerowy czy maszyny.

Leasing operacyjny opłaca się realizować dla samochodów o wartości przekraczającej 20 tysięcy Euro – lepiej się to opłaci, niż w przypadku leasingu finansowego. W tym przypadku odpowiednie rozłożenie rat umożliwi wliczenie całej wartości auta netto w koszty tłumacz ekspert portalu Leasingmarket.pl.

Jeśli potrzebujemy lub marzymy o samochodzie, czy innych produktach niezbędnych do prowadzenia firmy warto rozważyć opcje leasingu operacyjnego, który jest rozwiązaniem opłacalnym. Obecnie zasady leasingowanie i zakres odpowiedzialności regulują przepisy prawa. Leasing traktowany jest jak usługa.