Zmiany w podatku od spadków i darowizn ułatwią przejęcie firmy po rodzinie

Śmierć osoby bliskiej wiąże się z wieloma przeżyciami, ale też koniecznością załatwienia wielu formalności. Dotychczas problemem było prowadzenie firmy po zmarłym – niestety z chwilą śmierci wygasały wszelkie zezwolenia, koncesje i spadkobiercy mieli związane ręce. Niebawem ma to się zmienić. Rząd wprowadza od 01. czerwca 2018 r. istotne zmiany w prawie podatkowym, dotyczące sukcesji firm. Rodzina, po śmierci przedsiębiorcy, będzie mogła łatwiej prowadzić biznes i mogą tez liczyć na pewne przywileje.

Przepisy w zakresie podatku od spadków i darowizn ulegną zmianom w tym zakresie, w jakim zmiany są niezbędne, by po spadkodawcy szybciej i bez straty czasu przejąć prowadzenie rodzinnego biznesu, oraz nie ponosić w tym zakresie zbędnych kosztów. Gównie ma to odzwierciedlenie w zwolnieniu od podatku po dziedziczeniu czy zapisie windykacyjnym przedsiębiorstwa po osobie fizycznej, bądź jego udziału. Warunek jest jeden – spadkobiercy będą musieli prowadzić firmę przez minimum 5 lat od chwili nabycia spadku, oczywiście konieczne jest również zgłoszenie faktu w urzędzie skarbowym w ustalonym terminie. Czas jaki mają na formalności spadkobiercy to 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia orzeczenia sądu o nabyciu spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia (notarialnego) czy daty wydania poświadczenia spadkowego europejskiego. Z udogodnienia będą mogły, w razie dziedziczenia w części, gdy spadkobierców jest kilku, tylko ci, którzy dopełnia warunku 5-letniego prowadzenia nabytej firmy. W przypadku zakończenia działalności konieczne będzie opłacenie podatku. Co ważne to od wartości innych rzeczy czy praw majątkowych uzyskanych w drodze postępowania spadkowego nie będzie można odliczyć ewentualnych długów odziedziczonego przedsiębiorstwa.

Na chwilę obecną od zwolnienia podatkowego mogą skorzystać osoby najbliższe (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo itd.), jeśli w czasie do 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się sądowego postanowienia o nabyciu spadku. Nie trzeba zgłaszać dziedziczonych dób, jeśli ich wartość nie przekracza ustalonej kwoty 9637 zł. Wyższe spadki podlegają zgłoszeniu na zasadach opisanych powyżej. Kolejna grupa podatkowa dziedzicząca po zmarłym musi podatek płacić.

Poszukujesz najlepszego kredytu hipotecznego? Sprawdź ranking kredytów na ranking.co.pl