CEIDG – zasady rejestracji firmy przez Internet

Chcąc założyć własną działalność gospodarczą jesteśmy zobowiązani zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpisu do rejestru można dokonać w urzędzie gminy lub za pośrednictwem Internetu. W tym celu należy wypełnić specjalny formularz CEIDG-1, wpis jest bezpłatny.

Jak wypełnić wniosek?

Wpisu do CEIDG można dokonać online, przy czym decydując się na takie rozwiązanie trzeba posiadać podpis elektroniczny albo profil zaufany. Najprościej będzie skorzystać ze specjalnego kreatora wniosku, można to zrobić bez rejestracji konta w systemie, następnie w ciągu 7 dni należy zgłosić się do urzędu gminy, aby potwierdzić swoją tożsamość. Na wydrukowanym wniosku przedsiębiorca musi złożyć swój podpis. Drugą możliwością jest wydrukowanie wniosku pobranego przez Internet, wypełnienie go i odesłanie listem poleconym. W tym wypadku podpis powinien być potwierdzony notarialnie.

Wypełniony wniosek o wpis do CEIDG jest równoznaczny z:
– wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
– zgłoszeniem identyfikacyjnym (NIP),
– oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
– zgłoszeniem składek do ZUS,
– oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Zgłaszając swoją działalność gospodarczą za pomocą formularza CEIDG-1, musimy podjąć decyzję o formie opodatkowania, złożyć oświadczenie o braku zakazów do prowadzenia działalności gospodarczej. Składanie nieprawdziwych oświadczenie grozi odpowiedzialnością karną.

Poszukujesz najlepszego kredytu hipotecznego? Sprawdź ranking kredytów na ranking.co.pl